Anime Online » Tây Du Ký 2011
 
Tên Khác: Journey To The West
Tác giả:
Tag: Phim Trung Quốc,
Phát hành: 2011
Tình trạng: Đã hoàn thành
Xem: 532 lần
Dịch: ,
Các tập: Tập 01-1 Tập 01-2 Tập 01-3 Tập 02-1 Tập 02-2 Tập 02-3 Tập 03-1 Tập 03-2 Tập 03-3 Tập 04-1 Tập 04-2 Tập 04-3 Tập 05-1 Tập 05-2 Tập 05-3 Tập 06-1 Tập 06-2 Tập 06-3 Tập 07- Tập 07-2 Tập 07-3 Tập 08-1 Tập 08-2 Tập 08-3 Tập 09-1 Tập 09-2 Tập 09-3 Tập 10-1 Tập 10-2 Tập 10-3 Tập 11-1 Tập 11-2 Tập 11-2 Tập 11-3 Tập 11-3 Tập 12-1 Tập 12-1 Tập 12-2 Tập 12-3 Tập 13-1 Tập 13-2 Tập 13-3 Tập 14-1 Tập 14-2 Tập 14-3 Tập 15-1 Tập 15-2 Tập 15-3 Tập 16-1 Tập 16-2 Tập 16-3 Tập 17-1 Tập 17-2 Tập 17-3 Tập 18-1 Tập 18-2 Tập 18-3 Tập 19-1 Tập 19-2 Tập 19-3 Tập 20-1 Tập 20-2 Tập 20-3 Tập 21-1 Tập 21-2 Tập 21-3 Tập 22-1 Tập 22-2 Tập 22-3 Tập 23-1 Tập 23-2 Tập 23-3 Tập 24-1 Tập 24-2 Tập 24-3 Tập 25-1 Tập 25-2 Tập 25-3 Tập 26-1 Tập 26-2 Tập 26-3 Tập 27-1 Tập 27-2 Tập 27-3 Tập 28-1 Tập 28-2 Tập 28-3 Tập 29-1 Tập 29-2 Tập 29-3 Tập 30-1 Tập 30-2 Tập 30-3 Tập 31-1 Tập 31-2 Tập 31-3 Tập 32-1 Tập 32-2 Tập 32-3 Tập 33-1 Tập 33-2 Tập 33-3 Tập 34-1 Tập 34-2 Tập 34-3 Tập 35-1 Tập 35-2 Tập 35-3 Tập 36-1 Tập 36-2 Tập 36-3 Tập 37-1 Tập 37-2 Tập 37-3 Tập 38-1 Tập 38-2 Tập 38-3 Tập 39-1 Tập 39-2 Tập 39-3 Tập 40-1 Tập 40-2 Tập 40-3 Tập 41-1 Tập 41-2 Tập 41-3 Tập 42-1 Tập 42-2 Tập 42-3 Tập 43-1 Tập 43-2 Tập 43-3 Tập 44-1 Tập 44-2 Tập 44-3 Tập 45-1 Tập 45-2 Tập 45-3 Tập 46-1 Tập 46-2 Tập 46-3 Tập 47-1 Tập 47-2 Tập 47-3 Tập 48-1 Tập 48-2 Tập 48-3 Tập 49-1 Tập 49-2 Tập 49-3 Tập 50-1 Tập 50-2 Tập 50-3 Tập 51-1 Tập 51-2 Tập 51-3 Tập 52-1 Tập 52-2 Tập 52-3 Tập 53-1 Tập 53-2 Tập 53-3 Tập 54-1 Tập 54-2 Tập 54-3 Tập 55-1 Tập 55-2 Tập 55-3 Tập 56-1 Tập 56-2 Tập 56-3 Tập 57-1 Tập 57-2 Tập 57-3 Tập 58-1 Tập 58-2 Tập 58-3 Tập 59-1 Tập 59-2 Tập 59-3 Tập 60-1 Tập 60-2 Tập 60-3End
 
Tây Du Ký 2011
Nguyên tác: Ngô Thừa Ân
Đạo diễn: Trương Kỷ Trung
Diễn viên:
Nhiếp Viễn - Đường Tăng
An Dĩ Hiên - Bạch Cốt Tinh
Từ Cẩm Giang - Sa Tăng
Lưu Đào - Quan Âm Bồ Tát
↑ Đầu trang Nhúng vào forum TGTT:
↑ Đầu trang
Những người xem film này cũng xem:


* để vào lại wesite này, hãy vào google gõ "Truyen Tranh 8" tìm và click vào "TruyệnTranh8.com"
Cổng truyện dịch phát triển bởi thành viên TruyenTranh8.com
Copyright © by TruyenTranh8.com. 2009-2011. All rights reserved. Quảng cáo - truyền thông - hợp tác: 0122.3155.808 (a. Vũ)
Page created in 0.1118seconds.